Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Diagnostyka linii kablowych średniego napięcia z wykorzystaniem badania wyładowań niezupełnych metodą samogasnącej fali napięciowej

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

143

Signature of printed version

DrOIN 1510

On-line catalog

to201380273

Comments

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Edward Gulski

Place

Staufen, Niemcy

Date

26.08.2013

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Jerzy Skubis

Place

Opole, Polska

Date

16.08.2013

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.10.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika, w specjalności: elektroenergetyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.