Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

aleksandra.rakowska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 16

PBN ID

1481577

ResearcherID

M-9098-2014

ORCID

0000-0003-2224-1449

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Rozdziały (25)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Recenzje rozpraw doktorskich (6)