Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

aleksandra.rakowska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 16

ORCID

0000-0003-2224-1449

ResearcherID

M-9098-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (31)

Rozdziały (27)

Książki (3)

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Recenzje rozpraw doktorskich (6)

Promotorstwo prac dyplomowych (140)

Recenzje prac dyplomowych (175)