Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ultracienkie warstwy pochodnych perylenu i azobenzenu dla zastosowań w optoelektronice

Autorzy

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Ultrathin films of perylene and azobenzene derivatives for application in optoelectronic

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • pochodne perylenu
  • pochodne azobenzenu
  • ultracienkie warstwy
  • optoelektronika
EN
  • perylene derivatives
  • azobenzene derivatives
  • ultrathin films
  • optoelectronic
Liczba stron

117

Dziedzina wg OECD

nauki fizyczne

Dyscyplina wg KBN

fizyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2034

Katalog on-line

to2018998128

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Piotr Bojarski

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

20.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jarosław Myśliwiec

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

27.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.06.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa