Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Tomasz Martyński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

E-mail

tomasz.martynski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 31 72

ORCID

0000-0003-3055-869X

ResearcherID

G-2111-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (20)

Rozdziały (2)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (33)

Recenzje prac dyplomowych (16)