Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Modelowanie i badania ruchu ziarna w przewodach nasiennych siewników pneumatycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Title variant

EN Modelling and Motion Studies of Grain in Tubes of Pneumatic Seed Drills

Language

polish

Number of pages

153

Signature of printed version

DrOIN 1502

On-line catalog

to201380286

Comments

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Zdzisław Kośmicki

Place

Poznań, Polska

Date

20.08.2013

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Adam Lipiński

Place

Olsztyn, Polska

Date

17.09.2013

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

04.10.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: maszyny robocze

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.