Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Łukasz Gierz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

lukasz.gierz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 25

ORCID

0000-0003-4040-5718

ResearcherID

A-9001-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (35)

Rozdziały (30)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (39)

Recenzje prac dyplomowych (31)

Wyniki (4)