Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Łukasz Gierz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

lukasz.gierz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 25

PBN ID

3951111

ResearcherID

A-9001-2015

ORCID

0000-0003-4040-5718

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (26)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (23)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS