Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wyznaczanie pozycji obiektów w otoczeniu robota przemysłowego na podstawie zdjęć i chmur punktów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Pose estimation of objects in the surroundings of industrial robots based on images and point clouds

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • robotyka
  • wizja maszynowa
  • uczenie maszynowe
EN
  • robotics
  • machine vision
  • machine learning
Liczba stron

120

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Czesław Łukianowicz

Miejsce

Koszalin, Polska

Data

11.12.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Mirosław Pajor

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

08.01.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

10.02.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna