Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Olaf Ciszak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

olaf.ciszak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 60

PBN ID

1481279

ResearcherID

D-1944-2013

ORCID

0000-0002-0877-5797

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=mXCCHHQAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Rozdziały (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS