Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Olaf Ciszak

PBN ID

1481279

ResearcherID

D-1944-2013

ORCID

0000-0002-0877-5797

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=mXCCHHQAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS