Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Narzędzie służące do obliczania pola temperaturowego transformatora energetycznego na etapie jego projektowania

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The tool for calculating the temperature field of power transformer at the design stage

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
 • współczynnik przejmowania ciepła
 • pole temperaturowe transformatora energetycznego
 • olej mineralny
 • ester syntetyczny
 • naturalny
 • naturalny o obniżonej lepkości
EN
 • heat transfer coefficient α
 • temperature field of power transformer
 • mineral oil
 • blended low viscosity ester
 • synthetic and natural ester
Liczba stron

87

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

elektrotechnika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2036

Katalog on-line

to2020500405

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Tomasz Boczar

Miejsce

Luboszyce, Polska

Data

24.04.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Paweł Rózga

Miejsce

Łódź, Polska

Data

08.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.06.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika