Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

zbigniew.nadolny@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 79

ORCID

0000-0002-9335-1023

ResearcherID

M-8122-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (42)

Rozdziały (14)

Książki (1)

Raporty (13)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (125)

Recenzje prac dyplomowych (52)

Wyniki (1)