Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Powojenne osiedla mieszkaniowe Lublina: kierunki przekształceń urbanistyczno-krajobrazowych

Authors

Promoter

Reviewers

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

265

Signature of printed version

DrOIN 1478

On-line catalog

to201380150

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Teresa Bardzińska-Bonenberg

Second review

Andrzej Białkiewicz

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

04.12.2012

Unit granting title

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: rewitalizacja urbanistyczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.