Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Model analizy strategicznej w zarządzaniu produktami z grupy Internet of Things

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Strategic Management of Internet of Things products in the context of organization development

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Internet of Things
  • zarządzanie strategiczne
  • zarządzanie produktem
  • analiza strategiczna
  • internet rzeczy
EN
  • Internet of Things
  • strategic management
  • product management
  • strategic analysis
Liczba stron

176

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2039

Katalog on-line

to2018998137

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marianna Jacyna

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

17.04.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Leszek Mindur

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

17.04.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.05.2019

Jednostka nadająca tytuł

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości