Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

agnieszka.merkisz-guranowska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 60

ORCID

0000-0003-2039-1806

ResearcherID

F-7950-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (97)

Rozdziały (40)

Książki (6)

Raporty (14)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (10)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)

Promotorstwo prac dyplomowych (95)

Recenzje prac dyplomowych (83)

Wyniki (10)