Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ wybranych napełniaczy na właściwości użytkowe bezazbestowych hamulcowych materiałów ciernych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Influence of Chosen Fillers on Functional Properties of Asbestos-Free Brake Friction Materials

Język

polski

Liczba stron

116

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1454

Katalog on-line

to201280077

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Marian Szczerek

Data

24.08.2012

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Wiesław Zwierzycki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

04.07.2012

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

24.09.2012

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: eksploatacja maszyn, tribologia, inżynieria materiałowa