Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

wieslaw.zwierzycki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 37

ORCID

0000-0002-9950-4799

ResearcherID

N-3914-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (25)

Rozdziały (2)

Raporty (1)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (6)

Recenzje rozpraw doktorskich (11)

Wyniki (1)