Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza możliwości zastosowania termowizyjnej techniki pomiarowej do oceny wymuszeń termicznych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

147

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1449

Katalog on-line

to201280081

Pierwsza recenzja

Czesław Łukianowicz

Miejsce

Koszalin, Polska

Data

20.08.2011

Język

polski

Druga recenzja

Ewa Stachowska

Miejsce

Poznań, Polska

Data

25.10.2011

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

24.09.2012

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: metrologia techniczna