Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza możliwości zastosowania termowizyjnej techniki pomiarowej do oceny wymuszeń termicznych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

147

Signature of printed version

DrOIN 1449

On-line catalog

to201280081

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Czesław Łukianowicz

Place

Koszalin, Polska

Date

20.08.2011

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Ewa Stachowska

Place

Poznań, Polska

Date

25.10.2011

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.09.2012

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: metrologia techniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.