Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ocena układów transportujących wodę z zastosowaniem zintegrowanych narzędzi informatycznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The assessment of water transport system using integrated IT tools

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • modelowanie sieci wodociągowych
  • ocena systemu zaopatrzenia w wodę
  • energia
  • egzergia
EN
  • modeling of water distribution networks
  • assessment of the water supply system
  • energy
  • exergy
Streszczenie

PL Rozprawa doktorska dotyczy oceny układów transportujących wodę z zastosowaniem zintegrowanych narzędzi informatycznych. Głównym celem badań było przedstawienie nowej metody oceny przemian energetycznych dla układów transportujących wodę - modelu egzergetycznego. Model ten jest opracowany z wykorzystaniem zarówno pierwszej jak i drugiej zasady termodynamiki. W pracy wyprowadzono równania modelu egzergetycznego dla wybranych elementów systemu zaopatrzenia w wodę oraz przedstawiono zasady sporządzania bilansu egzergetycznego. W zarządzaniu systemami zaopatrzenia w wodę znajdują zastosowanie narzędzia informatyczne takie jak: Systemy Informacji Przestrzennej, Systemy Monitoringu i Sterowania, Systemy Zarządzania Zasobami oraz Modele Procesów Fizycznych. W pracy przedstawiono koncepcję integracji tych narzędzi oraz zastosowania ich do celu oceny egzergetycznej układów transportujących wodę. Wykazano użyteczność środowiska do analiz przykładowych układów transportujących wodę.

EN The thesis concerns the use of integrated IT tools to assess water distribution systems. The main aim of the research is to present a new method of energy transformation assessment for water transport systems - the exergetical model. This model is developed using the first and the second law of thermodynamics. The equations of exergetical model and principles for calculating exergy balance for chosen elements of the water distribution system are presented. Computer tools like: Geographical Information Systems, Supervisory Control and Data Acquisition Systems, Enterprise Resource Planning and Model of Physical Processes are commonly used in the management of the water distribution network. The thesis describes the concept of these tool integration and their application for assessing the water transport systems is underlined. The developed tools are tested in a case study - using examples of water distribution systems.

Liczba stron

194

Dziedzina wg OECD

inżynieria środowiska

Dyscyplina wg KBN

inżynieria i ochrona środowiska

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1976

Katalog on-line

to2018998338

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marian Kwietniewski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

16.04.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Janusz R. Rak

Miejsce

Rzeszów, Polska

Data

01.03.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.05.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka