Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ocena układów transportujących wodę z zastosowaniem zintegrowanych narzędzi informatycznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The assessment of water transport system using integrated IT tools

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • modelowanie sieci wodociągowych
  • ocena systemu zaopatrzenia w wodę
  • energia
  • egzergia
EN
  • modeling of water distribution networks
  • assessment of the water supply system
  • energy
  • exergy
Liczba stron

194

Dziedzina wg OECD

inżynieria środowiska

Dyscyplina wg KBN

inżynieria i ochrona środowiska

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1976

Katalog on-line

to2018998338

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marian Kwietniewski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

16.04.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Janusz R. Rak

Miejsce

Rzeszów, Polska

Data

01.03.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.05.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka