Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Ocena układów transportujących wodę z zastosowaniem zintegrowanych narzędzi informatycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The assessment of water transport system using integrated IT tools

Language

polish

Keywords
PL
  • modelowanie sieci wodociągowych
  • ocena systemu zaopatrzenia w wodę
  • energia
  • egzergia
EN
  • modeling of water distribution networks
  • assessment of the water supply system
  • energy
  • exergy
Abstract

PL Rozprawa doktorska dotyczy oceny układów transportujących wodę z zastosowaniem zintegrowanych narzędzi informatycznych. Głównym celem badań było przedstawienie nowej metody oceny przemian energetycznych dla układów transportujących wodę - modelu egzergetycznego. Model ten jest opracowany z wykorzystaniem zarówno pierwszej jak i drugiej zasady termodynamiki. W pracy wyprowadzono równania modelu egzergetycznego dla wybranych elementów systemu zaopatrzenia w wodę oraz przedstawiono zasady sporządzania bilansu egzergetycznego. W zarządzaniu systemami zaopatrzenia w wodę znajdują zastosowanie narzędzia informatyczne takie jak: Systemy Informacji Przestrzennej, Systemy Monitoringu i Sterowania, Systemy Zarządzania Zasobami oraz Modele Procesów Fizycznych. W pracy przedstawiono koncepcję integracji tych narzędzi oraz zastosowania ich do celu oceny egzergetycznej układów transportujących wodę. Wykazano użyteczność środowiska do analiz przykładowych układów transportujących wodę.

EN The thesis concerns the use of integrated IT tools to assess water distribution systems. The main aim of the research is to present a new method of energy transformation assessment for water transport systems - the exergetical model. This model is developed using the first and the second law of thermodynamics. The equations of exergetical model and principles for calculating exergy balance for chosen elements of the water distribution system are presented. Computer tools like: Geographical Information Systems, Supervisory Control and Data Acquisition Systems, Enterprise Resource Planning and Model of Physical Processes are commonly used in the management of the water distribution network. The thesis describes the concept of these tool integration and their application for assessing the water transport systems is underlined. The developed tools are tested in a case study - using examples of water distribution systems.

Number of pages

194

OECD domain

environmental engineering

KBN discipline

engineering and environmental protection

Signature of printed version

DrOIN 1976

On-line catalog

to2018998338

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marian Kwietniewski

Place

Warszawa, Polska

Date

16.04.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Janusz R. Rak

Place

Rzeszów, Polska

Date

01.03.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.05.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.