Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

tomasz.mroz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 00

ORCID

0000-0003-2129-9198

ResearcherID

K-8552-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (21)

Rozdziały (14)

Książki (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (6)

Promotorstwo prac dyplomowych (44)

Recenzje prac dyplomowych (33)

Wyniki (1)