Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wspomaganie obrazowej oceny ryzyka pęknięcia tętniaka aorty brzusznej

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Augmenting the image-based rupture risk assessment of the abdominal aortic aneurysm

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • przetwarzanie obrazów
  • metoda elementów skończonych
  • segmentacja
  • rekonstrukcja 3D
EN
  • image processing
  • finite element method
  • segmentation
  • 3D reconstruction
Liczba stron

116

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

automatyka i robotyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1981

Katalog on-line

to2018998337

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Tadeusz Pałko

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

27.03.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Dominik Spinaczyk

Miejsce

Zabrze, Polska

Data

06.02.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

14.05.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika, w specjalności: przetwarzanie obrazów medycznych