Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wspomaganie obrazowej oceny ryzyka pęknięcia tętniaka aorty brzusznej

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Augmenting the image-based rupture risk assessment of the abdominal aortic aneurysm

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • przetwarzanie obrazów
  • metoda elementów skończonych
  • segmentacja
  • rekonstrukcja 3D
EN
  • image processing
  • finite element method
  • segmentation
  • 3D reconstruction
Streszczenie

PL Tętniak aorty brzusznej jest częstą przyczyną zgonów osób powyżej 65 roku życia. Uwzględnienie osobniczych czynników jak wielkość, kształt czy kompozycja tętniaka w komputerowej analizie mechanicznej wskazuje miejsce oraz ryzyko pęknięcia tętniaka aorty brzusznej. Podejście to wykorzystuje metodę elementów skończonych. Z uwagi na stosowanie uproszeń względem modelu naczynia problem weryfikacji tak skonstruowanego przedmiotu analizy mechanicznej wciąż pozostaje otwarty. W rozprawie zaprezentowano metodę walidacji symulacyjnej analizy wytrzymałościowej tętniaka, bazującą na możliwości zarejestrowania kształtu aorty w dowolnym momencie cyklu pracy serca za pomocą bramkowanego rezonansu magnetycznego. Rezultat symulacji komputerowej porównywany jest z rzeczywistym modelem pozyskanym z obrazowania MRI. W efekcie metoda pozwala na ocenę zasadności stosowania numerycznej symulacji do analizy mechanicznej tętniaków aorty oraz na analizę adekwatności przyjętego modelu naczynia, zarówno w kontekście dokładności reprezentacji geometrii naczynia, jak i stosowanego modelu materiałowego.

EN The abdominal aorta aneurysm is the frequent causes of death among people older than 65 years. Taking into account individual patient’s characteristics such as the size, shape or composition of the AAA can predict the spot and risk of an AAA’s rupture. This approach is based on the Finite Elements Analysis. Due to the necessary simplifications of the AAA’s model and the statistical character of the material properties used the verification of such an approach remains an open problem. The thesis presents a validation method of the simulation-based mechanical analysis of AAA based on the ability to register the shape of the aorta at any moment of the cardiac cycle by using gated Magnetic Resonance Imaging. The output of the simulation is compared with a real model based on the date registered with gated MRI. As a result, the method allows for assessing the reasonability of using numerical simulations for mechanical analysis of aortas and AAAs behaviour as well as for assessing the adequacy of the assumed vessel model, both in terms of the geometric reconstruction and the representation of materials used.

Liczba stron

116

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

automatyka i robotyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1981

Katalog on-line

to2018998337

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Tadeusz Pałko

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

27.03.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Dominik Spinaczyk

Miejsce

Zabrze, Polska

Data

06.02.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

14.05.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika, w specjalności: przetwarzanie obrazów medycznych