Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wspomaganie obrazowej oceny ryzyka pęknięcia tętniaka aorty brzusznej

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Augmenting the image-based rupture risk assessment of the abdominal aortic aneurysm

Language

polish

Keywords
PL
  • przetwarzanie obrazów
  • metoda elementów skończonych
  • segmentacja
  • rekonstrukcja 3D
EN
  • image processing
  • finite element method
  • segmentation
  • 3D reconstruction
Abstract

PL Tętniak aorty brzusznej jest częstą przyczyną zgonów osób powyżej 65 roku życia. Uwzględnienie osobniczych czynników jak wielkość, kształt czy kompozycja tętniaka w komputerowej analizie mechanicznej wskazuje miejsce oraz ryzyko pęknięcia tętniaka aorty brzusznej. Podejście to wykorzystuje metodę elementów skończonych. Z uwagi na stosowanie uproszeń względem modelu naczynia problem weryfikacji tak skonstruowanego przedmiotu analizy mechanicznej wciąż pozostaje otwarty. W rozprawie zaprezentowano metodę walidacji symulacyjnej analizy wytrzymałościowej tętniaka, bazującą na możliwości zarejestrowania kształtu aorty w dowolnym momencie cyklu pracy serca za pomocą bramkowanego rezonansu magnetycznego. Rezultat symulacji komputerowej porównywany jest z rzeczywistym modelem pozyskanym z obrazowania MRI. W efekcie metoda pozwala na ocenę zasadności stosowania numerycznej symulacji do analizy mechanicznej tętniaków aorty oraz na analizę adekwatności przyjętego modelu naczynia, zarówno w kontekście dokładności reprezentacji geometrii naczynia, jak i stosowanego modelu materiałowego.

EN The abdominal aorta aneurysm is the frequent causes of death among people older than 65 years. Taking into account individual patient’s characteristics such as the size, shape or composition of the AAA can predict the spot and risk of an AAA’s rupture. This approach is based on the Finite Elements Analysis. Due to the necessary simplifications of the AAA’s model and the statistical character of the material properties used the verification of such an approach remains an open problem. The thesis presents a validation method of the simulation-based mechanical analysis of AAA based on the ability to register the shape of the aorta at any moment of the cardiac cycle by using gated Magnetic Resonance Imaging. The output of the simulation is compared with a real model based on the date registered with gated MRI. As a result, the method allows for assessing the reasonability of using numerical simulations for mechanical analysis of aortas and AAAs behaviour as well as for assessing the adequacy of the assumed vessel model, both in terms of the geometric reconstruction and the representation of materials used.

Number of pages

116

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

automation and robotics

Signature of printed version

DrOIN 1981

On-line catalog

to2018998337

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tadeusz Pałko

Place

Warszawa, Polska

Date

27.03.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dominik Spinaczyk

Place

Zabrze, Polska

Date

06.02.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

14.05.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika, w specjalności: przetwarzanie obrazów medycznych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.