Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Paweł Drapikowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

pawel.drapikowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 94

ORCID

0000-0001-8323-2250

ResearcherID

L-8942-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (8)

Rozdziały (4)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)

Promotorstwo prac dyplomowych (86)

Recenzje prac dyplomowych (45)