Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ jonów i temperatury na dezaktywację stanów wzbudzonych ß-karotenu

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Influence of the ions and temperature on the ß-carotene excited states deactivation

Język

polski

Liczba stron

118

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1430

Katalog on-line

to201280029

Pierwsza recenzja

Alina Dudkowiak

Druga recenzja

Kazimierz Strzałka

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

23.04.2012

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk fizycznych w dyscyplinie: fizyka, w specjalności: fizyka