Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Alina Dudkowiak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Fizyki

E-mail

alina.dudkowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 31 81

ORCID

0000-0001-5487-4051

ResearcherID

H-1529-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (22)

Rozdziały (5)

Książki (1)

Raporty (1)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)

Recenzje rozpraw doktorskich (4)

Promotorstwo prac dyplomowych (16)

Recenzje prac dyplomowych (33)

Wyniki (1)