Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Alina Dudkowiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Fizyki

E-mail

alina.dudkowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 31 81

ResearcherID

H-1529-2014

ORCID

0000-0001-5487-4051

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (22)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS