Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Alina Dudkowiak

PBN ID

1491787

ResearcherID

H-1529-2014

ORCID

0000-0001-5487-4051

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (20)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS