Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Struktura i właściwości mieszanin biodegradowalnego poliestru z poliolefinami

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

114

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1392

Katalog on-line

to201258966

Pierwsza recenzja

Ewa Andrzejewska

Miejsce

Poznań, Polska

Data

23.10.2011

Język

polski

Druga recenzja

Paweł Łukasz Sajkiewicz

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

12.10.2011

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

06.12.2011

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: chemia, w specjalności: chemia polimerów