Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ czynników klimatycznych i rozwiązań konstrukcyjnych na wydajność cieplną płaszczyzny grzejnej na otwartej przestrzeni

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

176

Signature of printed version

DrOIN 1389

On-line catalog

to201258962

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

2011

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.