Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Energetyczne modelowanie metodą fenomenologiczną własności mechanicznych materiału ortotropowego nieliniowo-sprężystego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Język

polski

Liczba stron

91

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1342

Katalog on-line

to201158828

Pierwsza recenzja

Krzysztof Magnucki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.07.2011

Język

polski

Druga recenzja

Tadeusz Niezgodziński

Miejsce

Łódź, Polska

Data

12.07.2011

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

14.09.2011

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: mechanika, w specjalności: mechanika ciała stałego