Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Energetyczne modelowanie metodą fenomenologiczną własności mechanicznych materiału ortotropowego nieliniowo-sprężystego

Authors

[ 1 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Language

polish

Number of pages

91

Signature of printed version

DrOIN 1342

On-line catalog

to201158828

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Krzysztof Magnucki

Place

Poznań, Polska

Date

15.07.2011

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Tadeusz Niezgodziński

Place

Łódź, Polska

Date

12.07.2011

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

14.09.2011

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: mechanika, w specjalności: mechanika ciała stałego

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.