Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik emerytowany

Krzysztof Magnucki

Artykuły (31)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (9)

Recenzje rozpraw doktorskich (9)