Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik emerytowany

Krzysztof Magnucki

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki

Artykuły (40)

Rozdziały (14)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (10)

Recenzje rozpraw doktorskich (9)

Promotorstwo prac dyplomowych (33)

Recenzje prac dyplomowych (22)

Wyniki (2)