Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Modelowanie i analiza oddziaływań zaburzeń elektromagnetycznych na układy instalacji stacjonarnych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Modeling and analysis of the effects of electromagnetic disturbances on systems of fixed installations

Language

polish

Keywords
PL
  • kompatybilność elektromagnetyczna
  • instalacje stacjonarne
  • zaburzenia udarowe
  • Matlab/Simulink
EN
  • electromagnetic compatibility
  • fixed installations
  • surge disturbances
  • Matlab/Simulink
Abstract

PL Praca łączy zagadnienia z elektrotechniki, kompatybilności elektromagnetycznej, energetyki słonecznej, elektroniki oraz sterowania. Opracowano model matematyczny generatora udarowych impulsów zaburzających z uwzględnieniem zaleceń zawartych w normie PN-EN 61000-4-5 wraz z układem sprzęgająco-odsprzęgającym. Opracowano modele symulacyjne wybranych urządzeń elektrycznych i elektronicznych stanowiących elementy składowe instalacji stacjonarnej w postaci układów fotowoltaicznych oraz instalacji oświetleniowych żarowych sterowanych a także energooszczędnych ze źródłami elektroluminescencyjnymi. Przeprowadzono analizę symulacyjną wpływu wybranych zaburzeń elektromagnetycznych na parametry elektryczne i charakterystyki czasowe elementów instalacji stacjonarnej. Przygotowano autorskie stanowiska laboratoryjne oraz przeprowadzono badania własne umożliwiające eksperymentalne potwierdzenie uzyskanych wyników symulacji komputerowych. Wykonano analizę porównawczą uzyskanych wyników pomiarów i symulacji z wykorzystaniem wybranych narzędzi statystycznych.

EN The work combines the issues of electrical engineering, electromagnetic compatibility, solar energy, electronics and control. A mathematical model of a surge impulse generator was developed, taking into account the recommendations contained in the PN-EN 61000-4-5 standard together with a coupling-decoupling system. Simulation models of selected electrical and electronic devices constituting components of the fixed installation in the form of photovoltaic systems and controlled incandescent lighting installations as well as energy-saving with electroluminescent sources were developed. A simulation analysis of the impact of selected electromagnetic disturbances on electrical parameters and time characteristics of fixed installation elements was carried out. Proprietary laboratory stands were prepared and own research was carried out enabling experimental confirmation of the obtained results of computer simulations. A comparative analysis of obtained measurement and simulation results was performed using selected statistical tools.

Number of pages

146

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

electrotechnology

Signature of printed version

DrOIN 1986

On-line catalog

to2020500401

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Grzegorz Masłowski

Place

Rzeszów, Polska

Date

20.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Rybarczyk

Place

Leszno, Polska

Date

18.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

22.10.2019

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.