Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Dorota Bugała

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

dorota.bugala@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 40

ResearcherID

G-6236-2014

ORCID

0000-0002-2579-448X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS