Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Optymalizacja sterowania układami utrzymania komfortu klimatycznego w budynku pasywnym z użyciem regulacji klasycznej i rozmytej

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

201

Signature of printed version

DrOIN 1334

On-line catalog

to20115836

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

27.09.2011

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.