Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zastosowanie metody rozwiązań podstawowych do odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła dotyczących identyfikacji źródeł ciepła lub współczynników materiałowych

Authors

[ 1 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

Reviewers

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Application of the Method of Fundamental Solutions for Inverse Heat Conduction Problems Concerning the Identification of Heat Sources or the Identification of the Material Coefficients

Language

polish

Number of pages

100

Signature of printed version

DrOIN 1324

On-line catalog

to201158723

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Mariusz Kaczmarek

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

25.02.2011

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Anita Uściłowska

Place

Poznań, Polska

Date

15.03.2011

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.05.2011

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: mechanika, w specjalności: metody komputerowe w mechanice

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.