Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Anita Uściłowska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

anita.uscilowska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 65

PBN ID

928272

ResearcherID

M-1578-2014

ORCID

0000-0002-0805-8210

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.4 Inżynieria biomedyczna: 25%