Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metoda bieżącej oceny przydatności systemu pomiarowego w procesie wytwarzania

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

193

Signature of printed version

DrOIN 1277

On-line catalog

to201058626

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Adam Hamrol

Place

Poznań, Polska

Date

28.09.2010

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Ryszard Knosala

Place

Opole, Polska

Date

10.09.2010

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.11.2010

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: statystyczne sterowanie procesami

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.