Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Fotopolimeryzacja w obecności cieczy jonowych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

214

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1239

Katalog on-line

to201050696

Pierwsza recenzja

Aleksander Ciszewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

12.04.2010

Język

polski

Druga recenzja

Andrzej W. Trochimczuk

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

19.04.2010

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

11.05.2010

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej