Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Parametry filmu olejowego w systemie uszczelnień tłoka silnika Wankla

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
Liczba stron

140

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1229

Katalog on-line

to201057718

Pierwsza recenzja

Wojciech Serdecki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

07.02.2010

Język

polski

Druga recenzja

Stefan Żmudzki

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

03.03.2010

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

24.03.2010

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: silniki spalinowe