Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Maciej Babiak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

maciej.babiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 49

ORCID

0000-0002-8958-297X

ResearcherID

P-7573-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (31)

Rozdziały (5)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (29)

Recenzje prac dyplomowych (38)