Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metoda Detekcji Stabilnego Pola jako rozwinięcie metody detekcji energii nieznanych sygnałów

Authors

[ 1 ] Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Stable Field Detection method as a development of the energy detection of unknown signals

Language

polish

Keywords
PL
  • szum Gaussowski
  • wykrywanie widma
  • średnia krocząca
  • test dopasowania statystycznego
EN
  • Gaussian noise
  • spectrum sensing
  • moving average
  • goodness of fit testing
Abstract

PL Rozprawa dotyczy sposobów poprawy właściwości metody detekcji energii jako powszechnie stosowanej techniki wykrywania słabych sygnałów o nieznanej postaci. Odnosi się do jej głównych ograniczeń, tj. podatności na zmiany wariancji szumu tła i słabej skuteczności w przypadku niskiego SNR. Badania rozpoczęto od poszukiwania lepszej metody estymowania mocy szumu. Rezultatem jest nowa metoda pozyskiwania próbek szumu wykorzystująca filtrację erozyjną. W kontekście bezpośredniej poprawy skuteczności detekcji energii, opracowano innowacyjny algorytm detekcji hybrydowej - równoległe połączenie detekcji energii i entropii sygnału. W toku dalszych badań opracowano nową technikę wykrywania nieznanych sygnałów stanowiącą modyfikację detekcji energii - Detekcję Stabilnego Pola. Opracowana metoda całkowicie uniezależnia proces detekcji od wariancji szumu tła oraz wykazuje poprawę metryk wydajności w stosunku do konwencjonalnej detekcji energii.

EN The dissertation concerns improving the properties of the energy detection as a commonly used technique for detecting weak and unknown signals and refers to its main limitations, i.e. susceptibility to changes in the noise variance and poor performance in the case of low SNR. The research began with searching for a better noise power estimation method. The result is a new method of obtaining noise samples using erosive filtration. In the context of direct improvement of the effectiveness of energy detection, an innovative hybrid detection algorithm has been developed - a parallel combination of energy and entropy detection. In the course of further research a new technique of detecting unknown signals has been developed as a modification of energy detection - Stable Field Detection. The developed method makes the detection process completely independent of background noise variance and provides an improvement in performance metrics in comparison with conventional energy detection.

Number of pages

104

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 1964

On-line catalog

to2018998333

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Łopatka

Place

Warszawa, Polska

Date

21.12.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Kajetana Marta Snopek

Place

Warszawa, Polska

Date

20.12.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.03.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: cyfrowe przetwarzanie sygnałów

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.