Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda Detekcji Stabilnego Pola jako rozwinięcie metody detekcji energii nieznanych sygnałów

Autorzy

[ 1 ] Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Stable Field Detection method as a development of the energy detection of unknown signals

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • szum Gaussowski
  • wykrywanie widma
  • średnia krocząca
  • test dopasowania statystycznego
EN
  • Gaussian noise
  • spectrum sensing
  • moving average
  • goodness of fit testing
Liczba stron

104

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

telekomunikacja

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1964

Katalog on-line

to2018998333

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jerzy Łopatka

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

21.12.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Kajetana Marta Snopek

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

20.12.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

12.03.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: cyfrowe przetwarzanie sygnałów