Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Mieczysław Jessa

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

E-mail

mieczyslaw.jessa@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 54

ORCID

0000-0002-4695-2408

ResearcherID

N-1234-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (20)

Rozdziały (5)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (41)

Recenzje prac dyplomowych (33)