Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wybrane aspekty stosowania metody rozwiązań podstawowych w zagadnieniach skręcania prętów pryzmatycznych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

131

Signature of printed version

DrOIN 1224

On-line catalog

to201050703

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Anita Uściłowska

Place

Poznań, Polska

Date

05.03.2010

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Andrzej Piotr Zieliński

Place

Kraków, Polska

Date

18.02.2010

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

11.06.2010

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: mechanika, w specjalności: metody komputerowe w mechanice

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.