Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wybrane aspekty stosowania metody rozwiązań podstawowych w zagadnieniach skręcania prętów pryzmatycznych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

131

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1224

Katalog on-line

to201050703

Pierwsza recenzja

Anita Uściłowska

Miejsce

Poznań, Polska

Data

05.03.2010

Język

polski

Druga recenzja

Andrzej Piotr Zieliński

Miejsce

Kraków, Polska

Data

18.02.2010

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

11.06.2010

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: mechanika, w specjalności: metody komputerowe w mechanice