Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Rozwój systemów sterowania ruchem drogowym z wykorzystaniem zróżnicowanych technik tematycznych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

118

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1192

Katalog on-line

to200950704

Pierwsza recenzja

Andrzej Michalski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

03.04.2009

Język

polski

Druga recenzja

Andrzej Urbaniak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.04.2009

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

22.09.2009

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: rozproszone systemy pomiarowo-kontrolne