Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

andrzej.urbaniak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 05

ORCID

0000-0001-6765-5560

ResearcherID

M-2292-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (12)

Rozdziały (24)

Książki (2)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (6)

Recenzje rozpraw doktorskich (5)

Promotorstwo prac dyplomowych (15)

Recenzje prac dyplomowych (95)