Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

andrzej.urbaniak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 05

ResearcherID

M-2292-2014

ORCID

0000-0001-6765-5560

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (24)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Promotorstwo rozpraw doktorskich (6)

Recenzje rozpraw doktorskich (5)