Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ indukcyjności na propagację sygnału w połączeniach układów VLSI

Autorzy

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

191

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1178

Katalog on-line

to200950717

Pierwsza recenzja

Marek Domański

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.05.2009

Język

polski

Druga recenzja

Andrzej Napieralski

Miejsce

Łódź, Polska

Data

19.02.2009

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.06.2009

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: projektowanie układów scalonych