Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Model wielopoziomowego systemu zarządzania śródlądowym transportem wodnym

Authors

Promoter

Reviewers

Title variant

EN Model of a multi-level inland waterway management system

Language

polish

Keywords
PL
  • śródlądowy transport wodny
  • system zarządzania
  • model zarządzania
  • przedsiębiorstwa transportowe
  • polityka transportowa
EN
  • inland waterways transport
  • management system
  • management model
  • logistic enterprises
  • transport policy
Abstract

PL Celem dysertacji jest budowa modelu wielopoziomowego systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego. Autor wykorzystuje zróżnicowane metody i techniki metody badawcze celem wieokryterialnej analizy ww. sektora. Prowadzone studia literaturowe oraz badania dotyczą trzech podstawowych poziomów systemu zarządzania analizowanego sektora, tj. unijnego, krajowego (z uwzględnieniem także samorządu) oraz przedsiębiorstw transportowych. Prowadzone prace bazowały na danych wtórnych (o charakterze sektorowym), ankiecie badawczej oraz studiach przypadków. Wykonane analizy umożliwiły dokonanie opisu współzależności mechanizmów zarządczych stosowanych na poszczególnych poziomach ww. systemu. Uzyskane wyniki badań i dociekań naukowych doprowadziły do zdefiniowania podstawowych zależności funkcjonalnych analizowanego wielopoziomowego systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego.

EN The aim of the dissertation is to build a model for a multi-level management system for the inland water transport sector. In order to provide a multicriterial analysis of the above-mentioned system, the author uses a variety of research methods and techniques. Literature studies and the research conducted concern the three basic levels of the management system of the analysed sector, i.a. the EU, the national level (including local government) and transport enterprises. Conducted work was based on secondary data (of a sectoral nature), a research survey and a number of case studies. The analyses allowed to prepare a description of the interdependence of various management mechanisms used at particular levels of the above-mentioned system. Obtained results of research and scientific investigations led to the definition of basic functional dependencies of the analysed multi-level management system of the inland water transport sector.

Number of pages

388

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1962

On-line catalog

to2018998323

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Krzysztof Marecki

Place

Warszawa, Polska

Date

31.12.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Piotr Niedzielski

Place

Szczecin, Polska

Date

30.12.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.02.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.