Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Optymalizacja cieplna części przeszklonej okien

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

193

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1131

Katalog on-line

to200950510

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

11.12.2008