Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zastosowanie metody powierzchni elementarnych do wariantowania operacji technologicznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

200

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1105

Katalog on-line

to200951463

Pierwsza recenzja

Józef Gawlik

Miejsce

Kraków, Polska

Data

26.11.2008

Druga recenzja

Jan Żurek

Miejsce

Poznań, Polska

Data

21.11.2008

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.12.2008