Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zastosowanie energetycznego elementu skończonego i metody relaksacji lokalnej do analizy zagadnień nieliniowej mechaniki z uwzględnieniem tarcia powierzchniowego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

131

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1094

Katalog on-line

to200951446

Pierwsza recenzja

Krzysztof Magnucki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

30.08.2008

Język

polski

Druga recenzja

Taras Nahirny

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Data

05.09.2008

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

10.10.2008