Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Direct approach noise analysis of a transonic axial compressor blade

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Analiza halasu łopatki osiowej sprężarki transonicznej metodą bezpośrednią

Language

english

Keywords
EN
  • CFD
  • acoustics
  • aerospace
  • engineering
PL
  • CFD
  • akustyka
  • lotnictwo
  • kosmonautyka
Abstract

EN This thesis proposes a method of assessing flow generated noise in transonic flows bydirect formulation. First a steady state Reynolds Averaged Navier-Stokes analysis of NASA R67 transonic axial compressor is performed as a validation study of the mesh and numericalsetup. The result of the steady state analysis is then used as an initialization for transient DDES analysis performed on high quality, 11 million cells hexagonal mesh. The transient analysis covers 0.05s of physical flow time, which corresponds to about 800 revolutions of the rotor. Both steady state and transient simulations are performed on PL-Grid HPC infrastructure. Transient results are analyzed with an in-house build program. The program uses information about static pressure, transient particle velocity and vorticity from each timestep. This data is then postprocessed into sound pressure levels, sound frequency and effective sound power level. Information on generation of sound phenomena occurring in the blade passage are gathered from direct formulation and may be used as a validation case for FW-H or other computational aeroacoustic analogies dealing with flows in transonic regimes in rotating machinery.

PL Niniejsza praca prezentuje metodę szacowania hałasu generowanego aerodynamicznie przez bezpośrednia analizę pola przeplywowego. Wpierw zostaje przeprowadzone stacjonarna alaiza łopatki sprężarki NASA R67, która stanowi studiu walidacyjne siatki i modelu numerycznego. Wynik analizy stanowi wrunek brzegowy dla niestacjonarnej analizy DDES przeprowadzonej na wysokiej jakości, sześciennej siatce o 11 milionach elementów. Analiza symuluje 0.05s czasu fizycznego przepływu co odpowiada ok. 800 obrotom wirnika .Zarówno analizy stacjonarne jak i niestacjonarne przeprowadzono na komputerach dużje mocy PL-GRID. Wyniki analizy niestacjonarnej są procesowane przez program własnego autorstwa. Program używa informacji o ciśnieniu statycznym i szybkości cząstek z każdego kroku czasowego analizy. Dane te są przeliczane na informacje o ciśnieniu akustycznym, częstotliwości dźwięku oraz intensywności dźwięku. Informacje o zjawiskach akustycznych zachodzących w kanale międzyłopatkowym sprężarki, pozyskane metodą bezpośrednią mogą stanowić studium walidacyjne dla innych, pośrednich metod analizy zjawisk akustycznych dla transonicznych maszyn wirujących.

Number of pages

191

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1929

On-line catalog

to201890814

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Krzysztof Grysa

Place

Kielce, Polska

Date

07.11.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Paweł Ocłoń

Place

Kraków, Polska

Date

04.11.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

05.12.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.