Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Związek wybranych cech eksploatacyjnych przeciągaczy z jakością warstwy wierzchniej przedmiotów obrobionych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Wariant tytułu

EN Correlation Between the Chosen Exploitational Characteristics of Pull Broaches and the Resulting Surface Layer Quality

RU Связь между некоторыми эксплуатационными характеристиками и качеством поверхностного слоя обработанных деталей

Język

polski

Liczba stron

142

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1029

Katalog on-line

to200851144

Pierwsza recenzja

Maksymilian Gajek

Miejsce

Opole, Polska

Data

04.12.2007

Język

polski

Druga recenzja

Kazimierz Wieczorowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

03.12.2007

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

18.12.2007