Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

stanislaw.legutko@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 77

ResearcherID

J-6532-2013

ORCID

0000-0001-8973-5035

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (104)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (27)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (8)

Recenzje rozpraw doktorskich (13)