Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

stanislaw.legutko@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 77

ORCID

0000-0001-8973-5035

ResearcherID

J-6532-2013

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (106)

Rozdziały (28)

Książki (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (8)

Recenzje rozpraw doktorskich (13)

Promotorstwo prac dyplomowych (174)

Recenzje prac dyplomowych (588)