Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Doświadczalne badanie dynamiki jonów wybranych pierwiastków w pułapce Paula

Autorzy

[ 1 ] Katedra Inżynierii i Metrologii Kwantowej (KMK), Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Inżynierii i Metrologii Kwantowej (KMK), Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Inżynierii i Metrologii Kwantowej (KMK), Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

78

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1014

Katalog on-line

to200851129

Pierwsza recenzja

Bronisław Arcimowicz

Druga recenzja

Stanisław Chwirot

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

18.10.2007