Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ocena właściwości użytkowych ostrzy skrawających ze stali szybkotnącej powleczonych wybranymi azotkami metali, eksploatowanych w warunkach dominacji zużycia ściernego

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

131

Signature of printed version

DrOIN 1008

On-line catalog

to2007049627

First review

Mieczysław Feld

Place

Gdańsk, Polska

Date

18.09.2007

Language

polish

Second review

Mieczysław Kawalec

Place

Poznań, Polska

Date

04.09.2007

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.10.2007